zpět na úvodní stránku

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXV. kongres, který pořádáme v Praze ve dnech 3. – 5. října 2018. Přivítá nás Kongresové centrum, kde pro naše setkání najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce, kdy Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny slaví čtvrt století své existence. Tradičně budou pojednána všechna základní oborová témata – anesteziologická péče ve všech jejích souvislostech, perioperační medicína, intenzivní péče i léčba bolesti. Kongresu se zúčastní lékaři i nelékaři a věříme, že program bude přitažlivý pro všechny. Bude sestávat z vyzvaných přednášek, panelových či pro-proti diskuzí i vybraných volných sdělení. Postery budou tradičně představovány v elektronické podobě a věříme, že to navýší příležitost k aktivní účasti. Opakovaně jste byli vybízeni, abyste se ke skladbě odborného programu vyjádřili. To, co na kongresu odezní bude tedy i odrazem vašich přání a doporučení. Také letos budeme po skončení kongresu zvědaví na odezvu účastníků a z vašich názorů či poznatků budou těžit organizátoři kongresů příštích.

Součástí kongresu bude tradičně výstava zdravotnické techniky, pomůcek a léčiv. Představitelé farmaceutického průmyslu, výrobců a dovozců zdravotnické techniky a pomůcek se na setkání s vámi těší. My jejich účast na kongresu vítáme, bez jejich významné pomoci by v současném ekonomickém i legislativním klimatu byl kongres mnohem skromnější. Registrační poplatky by jistě nemohly setrvat ve stávající výši. Navštivte proto výstavu, pohovořte s vystavovateli, nechte si jejich produkty předvést. Vystavovatelé také jistě využijí možnost k představení své nabídky formou firemních sympozií.

Kongres již tradičně slouží také k osobním kontaktům, neformálním debatám mimo odborný program, navázání nových přátelství i setkávání se starými známými a přáteli. Organizátoři jistě neopomenou společenskou stránku kongresu – v Praze se k tomu nabízí řada atraktivních možností. Takovou příležitost si nelze nechat ujít. Věřím, že se kongres vydaří a že si z Prahy všichni odvezete hezké vzpomínky a zajímavé odborné poznatky, které vaši praxi obohatí.

Srdečně vás zvu k účasti.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda výboru ČSARIM

 

Místo konání kongresu

Kongresové Centrum Praha


Adresa

5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4
Web: www.kcp.cz

stanice metra C – Vyšehrad
(dopravní spojení najdete na www.dpp.cz)
 

 

Důležitá data

 
Termín pro otevření formuláře pro abstrakta březen/duben 2018
Termín pro otevření formuláře pro registraci březen/duben 2018
Termín pro včasnou registraci 30. 6. 2018
Uzávěrka pro zaslání abstrakt 30. 6. 2018 31. 7. 2018
Informace o přijetí abstraktu 20. 8. 2018
Termín kongresu 3.–5. 10. 2018

 

Novinky

1. 9. 2018 Pokyny pro přednášející i pro e-posterové sekce byly zvěřejněny
1. 8. 2018 Příjem abstraktů byl ukončen
10. 6. 2018 Registrujte se na kongres ČSARIM 2018 za včasný poplatek do 30 . 6. 2018
22. 3. 2018 Byly otevřeny formuláře pro vkládání abstraktů a příspěvků pro XXV. kongres ČSARIM 2018
21. 3. 2018 Vyberte si z nabídky ubytování, připravené speciálně pro účastníky XXV. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2018 (ČSARIM 2018) 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2018@guarant.cz

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.