zpět na úvodní stránku

Abstrakty

 

Příjem abstraktů byl ukončen

 

Lékaři

Pro zaslání abstraktů použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ
/formulář byl uzavřen/

Text strukturujte následovně:
Úvod – Cíl a metody – Výsledky – Závěr – Literatura.

Maximální počet slov je 250.
K abstraktu lze přidat maximálně 2 grafy/tabulky.

 

 

 

 

 

 

Sestry

Pro zaslání příspěvků použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ
/formulář byl uzavřen/

V nadpisu a souhrnu nepoužívejte zkratky, před použitím zkratky musí v textu předcházet její plný název. Na konci uveďte seznam zkratek. Text je ve formě přehledového článku, kazuistiky, výzkumu, speciálního sdělení.

Dodržujte prosím osnovu Úvod (text k tématu) – Cíl a metody – Výsledky – Diskuse – Závěr – Seznam použitých zkratek – Literatura*.
*Literatura obsahuje pouze prameny, na které autor v textu odvolává. Citace se uvádějí v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.

Abstrakty / Příspěvky prosím zašlete nejpozději do 31. 7. 2018.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí do 31. 8. 2018.

O přijetí Vašeho abstraktu a formě prezentace rozhodne vědecký výbor konference.

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2018@guarant.cz

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.